More

Lancashire Ladies

Ashton under Lyne Davyhulme Park
Friday 4th June 2021
Singles
1
Anna Lomas  
Ashton-under-Lyne Golf Club
Won 2 Holes Hannah Kim 
Davyhulme Park Golf Club
2
Jacqui Dawber 
Ashton-under-Lyne Golf Club
Won 5 & 4 Heather Massey 
Davyhulme Park Golf Club
3
Carol Aikin 
Ashton-under-Lyne Golf Club
Halved Irene Hegg 
Davyhulme Park Golf Club
4
Kay Patrick 
Ashton-under-Lyne Golf Club
Won 6 & 5 Christine Owen 
Davyhulme Park Golf Club
5
Sylvia Haq 
Ashton-under-Lyne Golf Club
Won 7 & 6 Jo Farmer 
Davyhulme Park Golf Club
Singles Total ½


Created by intelligentgolf version 10.1.2.